Professionele ontwikkeling

Kwaliteit van praktijkonderzoek door leraren in relatie tot de gestelde doelen

Ervaring, theorie en praktische wijsheid in de professionele ontwikkeling van leraren

De inductie van beginnende lerarenopleiders

van Velzen , Corrine
van der Klink , Marcel
Swennen , Anja
Yaffe , Elka

De ontwikkeling van het beroep van lerarenopleiders: een historisch perspectief

Het beroep van lerarenopleider. Professionele rollen, professioneel handelen en professionele ontwikkeling van lerarenopleiders

Abonneren op RSS - Professionele ontwikkeling