Edurama wedstrijd

Op de studiedag School of Education van de associatie KULeuven van 23/10/2014 werd de winnaar bekend gemaakt van de eindwerkwedstrijd ‘EDURAMA’.
En daar kwam het eindwerk ‘het jaarklassensysteem in perspectief’ als winnaar uit de bus!
Anke Daemen maakte onder begeleiding van prof. Dr. Bieke De Fraine een masterscriptie over het jaarklassensysteem in Vlaamse lagere scholen:
Waarom hanteren scholen in Vlaanderen al dan niet het jaarklassensysteem om hun leerlingen in te delen in klasgroepen en wat zijn de voor- en nadelen hiervan?
Er werd een meervoudige kwalitatieve gevalsstudie opgezet om dit te onderzoeken. De onderzoeksmethode en resultaten werden op een overzichtelijke en wetenschappelijk verantwoorde manier weergegeven in de scriptie die vanaf nu ook te vinden is op edurama.be.
De jury prijsde vooral de manier waarop het gevoerde onderzoek weergegeven werd in het eindwerk.
Ook is er waardering voor de onderbouwing van hoe de data-analyse gebeurde en hoe de kwaliteit van het onderzoek gegarandeerd kon worden.
De klemtoon van de wedstrijd lag net op de implementatie van onderzoek en dit was hetgeen deze scriptie onderscheidde van de andere ingediende eindwerken.

Van harte proficiat!