praktijkonderzoek

Peerfeedback bij praktijkonderzoek

Van Kemenade-de Pooter , Rianne
Wouters- van Tilburg , Mirjam

Kwaliteit van praktijkonderzoek door leraren in relatie tot de gestelde doelen

De functie en zin van praktijkgericht onderzoek door studenten van educatieve hbo-opleidingen

Onderzoekend handelen in de dagelijkse praktijk van leraren en docenten

Van der Steen , Janneke
Peters , Martijn

De wisselwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: de rol van de lerarenopleiding

van Braak , Johan
Vanderlinde , Ruben
Aelterman , Antonia

Lerarenopleiders professionaliseren zich in het doen en begeleiden van onderzoek

Van Vlokhoven , Haske
Kools , Quinte
Geerdink , Gerda
Boei , Fer
Willemse , Martijn
Abonneren op RSS - praktijkonderzoek