Onderwijs in wetenschappen: beter geïntegreerd of niet?

Biblio gegevens

Publicatievorm:

Status review:

Trefwoorden:

Auteur(s): 
Tamassia , Laura
Frans , Renaat
Publicatiejaar: 
2013
Titel boek: 
P-reviews: praktijkgerichte vakdidactische reviews van onderzoek
Uitgever: 
P-reviews editorial board
Auteur(s) boek: 
De Meyere , Job
De Fraine , Bieke
Frans , Renaat
Van de Keere , Kristof