De klas: homogene of heterogene samenstelling?: een overzicht van praktijkrelevant onderwijsonderzoek op vraag van de Vlaamse Onderwijsraad

Biblio gegevens

Publicatievorm:

Status review:

Trefwoorden:

Auteur(s): 
Belfi , Barbara
De Fraine , Bieke
Van Damme , Jan
Publicatiejaar: 
2010
Plaats uitgave: 
Leuven
Uitgever: 
Acco
ISBN: 
978-90-334-7811-6
Pagina's: 
47