Zin in wetenschappen, wiskunde en techniek: leerlingen motiveren voor STEM

Biblio gegevens

Publicatievorm:

Status review:

Trefwoorden:

Auteur(s): 
van Houte , Hilde
De Lange , Jan
De Bruyker , Melissa
Merckx , Bea
Publicatiejaar: 
2014
Plaats uitgave: 
Leuven
Uitgever: 
Acco
ISBN: 
978-90-334-9737-7
Pagina's: 
232

Reacties

Deze review werd door de VLOR als basis gebruikt bij de ontwikkeling van een reflectie-instrument STEM.
Praktijkmateriaal: 
Dit reflectie-instrument stimuleert je om over je eigen STEM-onderwijs te na te denken en het verder te ontwikkelen. Het spoort aan om na te denken over een goed en gedragen STEM-beleid op school en geeft stimulerende voorbeelden. Het verwijst telkens ook naar concrete passages uit de review voor meer achtergrond vanuit het onderzoek. Het instrument kan - behalve door leraren zelf - ook gebruikt worden bij het opleiden, nascholen en begeleiden van leraren. -