De rol van de lerarenopleiding bij innovatieprocessen in het primair onderwijs / Een onderzoek naar de samenwerking in opbrengstgericht werken binnen de onderwijsketen

Biblio gegevens

Publicatievorm:

Status review:

Trefwoorden:

Auteur(s): 
Derks , Martine
Publicatiejaar: 
2013
Titel tijdschrift: 
Tijdschrift voor Lerarenopleiders
Volume: 
34
Editie: 
3
Pagina's: 
43-54

Taal: