De liefde voor het vak: op zoek naar een pedagogiek van meesterschap

Biblio gegevens

Publicatievorm:

Status review:

Trefwoorden:

Auteur(s): 
Ardui , J.
Cornelissen , G.
Decuypere , M.
De Meyere , J.
Frans , R.
Geerinck , I.
Masschelein , J.
Simons , M.
Verellen , M.
Publicatiejaar: 
2012
Titel tijdschrift: 
Impuls voor Onderwijsbegeleiding
Volume: 
42
Editie: 
4
Pagina's: 
178-187

Taal:

Reacties

“Vakdidactiek Fysica” in de 3de opleidingsfase vormde het decor voor dit experiment dat deze vergeten en verborgen dimensie naar boven wil halen. De beperkte groep maakte een intensieve try-out mogelijk die wie weet inspirerend kan zijn om in andere lerarenopleidingen de houding van ‘Liefde voor het Vak’ onder de aandacht te brengen.
Praktijkmateriaal: 
De beelden die de studenten maakten, zijn in de strikte betekenis geen ‘leermateriaal’. De beelden willen niets leren, geen kennis overdragen, geen (universeel) idee van het leerkracht-zijn uitdrukken of een voor-beeld zijn van een al dan niet goede (les)praktijk. De beelden willen slechts de aandacht vestigen op 'iets' dat door velen onder ons wordt ervaren maar waar de lerarenopleiding misschien wat meer naar mag wijzen.